Planen

Hva er planen og målet med prosjektet?

Gjennom pengebidrag sikrer vi at barna i første omgang får mat hver dag. Det er viktig at barna får mat for å kunne gå på skole. Flere av barna har droppet ut av skolen nettopp på grunn av mangel på mat. Videre bidrar pengenebidragene til at alle barna kan gå på skole. Vi samler derfor inn penger til skoleavgift, bøker, skrivesaker og uniformer. Våre lokale medhjelpere i Katwe følger opp skolegang og samarbeider med lærerne for å følge med på barnas utvikling og tilpasning. 

 

I tillegg jobber vi kontinuerlig med å være i dialog med foreldre/familie/vertsfamile til barna, for de som har det, slik at de har det bra der de bor.

For de barna som ikke klarer å fullføre skole forsøker vi å finne arbeidspraksis (lærlingeplass) som senere kan føre til fast jobb, og på denne måten gjøre de selvstendige.